ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพทุกท่าน

     ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทะเบียนและหน่วยงานอื่นเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช. โดยการ Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง รายละเอียดวันที่ประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช. ดังนี้

ลำดับ

หน่วยทะเบียนภายในพื้นที่

วันที่ประกาศใช้ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ

ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)

ผ่าน Web Service

ผ่านเว็บไซต์

1

สปสช.เขต 1 เชียงใหม่

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

3

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

4

สปสช.เขต 4 สระบุรี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

5

สปสช.เขต 5 ราชบุรี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

6

สปสช.เขต 6 ระยอง

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

7

สปสช.เขต 7 ขอนแก่น

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

8

สปสช.เขต 8 อุดรธานี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

9

สปสช.เขต 9 นครราชสีมา

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

10

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

11

สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

12

สปสช.เขต 12 สงขลา

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

13

สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

14

กรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560

หมายเหตุ

  1. ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเว็บไซต์ ของ สปสช. โดยใช้งานผ่านโปรแกรม UCAuthentication
  2. ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่าน Web Service สปสช. ไม่อนุญาตให้นำ Username/Password ในระบบงานทะเบียนไปใช้งานโดยการฝัง Username/Password ผ่านโปรแกรมประยุกต์อื่นที่ไม่ได้พัฒนาโดย สปสช. และไม่ผ่านการ Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)
  3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายทะเบียน สปสช.เขต ตามรายชื่อ ดังนี้

สปสช.เขต

ชื่อนายทะเบียนเขต

เบอร์สำนักงาน

มือถือ

เขต 1 เชียงใหม่

คุณมงคล โนจนานฤดม

053-285-355 ต่อ 5015

094-961-5974

เขต 2 พิษณุโลก

คุณประทิน อิ่มสุขศรี

055-245-111 ต่อ 5177

084-439-0114

เขต 3 นครสวรรค์

คุณธนกร ธนัทนันธรณ์

056-371-831-7 ต่อ 5075

088-177-1959

เขต 4 สระบุรี

คุณเมลดา ธนะสุรัติ

036-213-205 ต่อ 5271

090-197-5184

เขต 5 ราชบุรี

คุณสมหวัง ทรัพย์อนันต์

032-332-590 ต่อ 5418

089-916-6941

เขต 6 ระยอง

คุณนิพนธ์ นพเก้า

038-864-313-19 ต่อ 5494

090-197-5197

เขต 7 ขอนแก่น

คุณอภิศักดิ์ เข็มพิลา

043-365-201-3

085-773-0364

เขต 8 อุดรธานี

คุณอาทิตย์ ฟิเชอร์

042-325-681

098-279-7693

เขต 9 นครราชสีมา

คุณชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์

044-248-871-4

085-859-8488

เขต 10 อุบลราชธานี

คุณสุภาภรณ์ ก่อตั้งทรัพย์

045-240-591 ต่อ 5205

090-197-5239

เขต 11 สุราษฎร์ธานี

คุณฉวีวรรณ เผือกชู

077-274-811 ต่อ 5114

090-197-5254

เขต 12 สงขลา

คุณเพ็ญพรรณ บุญวรรณโณ

074-233-888 ต่อ 5373

090-197-5266

เขต 13 กรุงเทพมหานคร

คุณพลาภรณ์ เหลาโชติ

02-142-1004

061-418-6926

คุณเศรษฐญา ม่วงศิริ

02-142-1005

061-404-9552


 

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 7.9.9997
1 /03/ 25560 [No. BANGCHAN02 ]